ตรวจสอบสถานะการโอนเงินในโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Print

นักศึกษาที่ยืนยันรับสิทธิ์ในโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้จากลิงค์นี้👇👇

https://sevkn.ru.ac.th/rucovidfund-api/index.html