แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "อว.ลดค่าเทอม" (วันที่ 17 พ.ย.64)

Print


แจ้งนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กรณีนักศึกษาได้ตรวจสอบสถานะ พบสถานะโอนเงินสำเร็จ แต่ไม่ได้รับเงิน ให้นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งข้อมูล พร้อมส่งหลักฐาน ผ่าน Inbox เพจกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.fis เพื่อเป็นตัวกลางประสานงานกับธนาคารกรุงไทย ต่อไป

>> โดยให้ นศ.เตรียมหลักฐาน สำหรับกองคลัง ดังนี้
1. หลักฐานการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
2. หลักฐานรายละเอียดรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ติดต่อกองคลัง
3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสถานะการโอนเงินในโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564