xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares xvideos romanian teen porn
xvideos group sex
sex xvideos
xvideos sex download

โอกาสสุดท้าย!! กระทรวง อว. ขยายเวลาให้นักศึกษาเข้ายืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2564 จากรัฐบาล ได้ระหว่างวันที่ 3 - 10 พ.ย. 2564

กระทรวง อว. ขยายเวลาให้นักศึกษาเข้ายืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2564 จากรัฐบาล ได้ระหว่างวันที่ 3 - 10 พ.ย. 2564 นี้

- กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว ยืนยันใช้สิทธิ์ผ่านระบบ eService/eGraduate

- กรณีเป็นนักศึกษามากกว่า 1 สถาบัน ยืนยันใช้สิทธิ์ผ่านระบบของกระทรวง อว. ที่ https://covidfund.cupt.net/register และให้เข้ามาบันทึกข้อมูลเลขบัญชีที่ eService/eGraduate
- นักศึกษาต้องเตรียมเลขที่บัญชี promptpay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น

หมายเหตุ
- ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่มีใบเสร็จของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ไม่เกิน 10 ตุลาคม 2564 เท่านั้น update 5/11/64
- นักศึกษา Pre-degree และนักศึกษาชาวต่างชาติไม่สามารภใช้สิทธิ์ได้
- นักศึกษาภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางคณะ/โครงการ ก่อนเข้าระบบยืนยันสิทธิ์

 

© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu