สถานที่ตั้งสาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง

Print

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
(ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานตรัง ประมาณ 4 กิโลเมตร)

โทรศัพท์ : 0-7550-1164 -7, 0-2310-8000 ต่อ 71200, 71201
โทรสาร : 0-7550-1164 -5