previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง


ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

สารสนเทศปริญญาตรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
แบบฟอร์มและเอกสารดาวน์โหลด
ตรวจผลสอบปริญญาตรี/ตารางสอบไล่รายบุคคล (ระบบ e-Services)
รวมลิงค์ปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

วีดีโอปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศ64 | ต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปฐมนิเทศ64 | การบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ปฐมนิเทศ64 | การเสวนา New Normal กับการปรับตัวการให้บริการทางการศึกษา

คลิปวีดีโอคลังความรู้ "การสอบออนไลน์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563" ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Ep.1 วิธีการสมัครใช้งาน Rumail สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.1 การเขียนข้อสอบอัตนัยและการใช้ Microsoft Lens เวอร์ชั่น ios
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.2 การเขียนข้อสอบอัตนัยและการใช้ Microsoft Lens เวอร์ชั่น android
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อใน RUmail
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.4 การเข้าสอบซ้ำซ้อนใน Google Classroom
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.5 ขั้นตอนการปฏิบัติในสอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค
Image
Image

กิจกรรมสาขาฯ จ.ตรัง

ภาพกิจกรรม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 20 ต.ค.64
Image
จิตอาสาร่วมพัฒนาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย วันที่ 12 ต.ค.64
Image
รับสมัครนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม) วันที่ 7-10 ต.ค.64
Image

รวมภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวรามคำแหง

  ข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 23 วันที่ 13-19 กันยายน 2564 PDF

  • ข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันที่ 6-12 กันยายน 2564 PDF
  • ข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันที่ 30 สิงหาคม-5 กันยายน 2564 PDF
  • ข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันที่ 23-29 สิงหาคม 2564 PDF

Contact Us:

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ถนนตรัง-ปะเหลียน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
92000

โทรศัพท์: 075501164 -7, 023107120 -2

 

     

 

  
© {2018} Ramkhamhaeng University, Trang . All Rights Reserved.

Main Menu